Research Interests

Gravitational Waves
Numerical Relativity
Neutron Stars
Black Holes
Accretion Disks
Relativistic Astrophysics
MagnetospheresConsortium Memberships:Group members

Nikolaos Stergioulas, Prof.

George Pappas, Assist. Prof.

Nikos Karnesis, Post-doc

Panagiotis Iosif, Post-doc

Dimitrios Pesios, PhD student
Argyro Sasli, PhD student

Aristeidis Nikolaidis, MSc student
Kimon Zagkouris, MSc student

Nikiforos Galanis, BSc student
Anastasia Iliopoulou, BSc student
Alexandra Eleni Koloniari, BSc student
Evdokia Koursoumpa, BSc student
Ioannis Liodis, BSc student
Evgenia Manolidu-Chatzi, BSc student
Christos Mermigkas, BSc student
Erato Mpenetou, BSc student


Recent members:

Rami Albelbeisi (University of Copenhagen)
Telemachos Athanasiadis (University of Bonn)
Andreas Bauswein (GSI Darmstadt)
Gabriele Bozzola (University of Arizona)
Anastasia Eythymiadou (University of Bath)
Maria Georgousi (University of Crete)
Kiki Dionysopoulou (University of Southampton)
Panagiota Kolitsidou (Cardiff University)
Ioannis Koutalios (Leiden University)
Maria Krikeli (University of Sydney)
Georgios Lioutas (GSI Darmstadt)
Konstantinos Palapanidis (University of Southampton)
Maria Peletidou (University of Amsterdam)
Evagelos Smirniotis, MSc
Theodoros Soultanis (University of Heidelberg)
Lazaros Souvaitzis, (IMPRS Munich)
Evaggelos Stoikos (University of Texas at Dallas)
Georgios Valogiannis (Cornell University)
Christos Vourelis (University of Heidelberg)
Stamatis Vretinaris (AEI-Hannover)
Georgios Vretinaris (University of Tuebingen)
Maria Zioga (University of Tuebingen)

Current funding:


e

About this website
powered by Silex v2 - hosted on github pages
Banner designed by Markos Simichanidis